Първомай

Намерени 3 резултата

Чародейци ЕООД Първомай

За нас ЧАРОДЕЙЦИ ЕООД предлага идеи и възможности за разширяване асортимента на предприятия в хранителната промишленост /хлебопроизводство, консервна, млечна и т. н./, фуражопроизводството, фармацевтиката,...

Първомай
ул. Александър Стамболийски №28А
+359 336 6 21 25; +359 888 35 24 89
Еко Газ Инженеринг ЕООД
Първомай
ул. Тракия №18
+359 899 15 39 22