Панагюрище

Намерени 12 резултата

Бунай АД Панагюрище

Бунай АД произвежда детайли от пластмаса, бакелит и каучук  по известните методи за производство: леене под налягане, пресоване, леене с противоналягане, както и инструменти за производството им. 70 % от продукцията се...

Огнена хризантема ЕООД Панагюрище

Огнена хризантема предлага Пиротехника и Фойерверки Огнена хризантема ЕООД извършва проектиране и изпълнение на пробивно-взривни работи на кариери и рудници, специални взривни работи в утежнени условия, взривни...

Панагюрище
ул. Нестор Ружиков №1
+359 357 621 42
Панагюрище
Индустриален парк Оптикоелектрон
+359 357 6 41 19
Панагюрище
ул. Георги Бенковски №75
+359 357 6 37 65
Шьоли - оптикс ООД
Панагюрище
Технологичен парк Оптик Ко
+359 357 6 01 01
ПРО - ЕЛЕКТРОНИК ООД
Панагюрище
ул. Петър Карапетров №4
+359 886 89 09 11
Сам 96 - Радко Костурков ЕТ
Панагюрище
ул. Георги Бенковски № 29, ет. 3
+359 88730 16 87
Ресторант Феникс
Панагюрище
ул. 6 - ти Септември
+359 357 88 66
Гранд Самурай - Делчо Калагларски ООД
Панагюрище
ул. Хаджи Димитър №23
+359 357 37 32
Николай Семов - ЕТ
Панагюрище
ул. Марин Дринов № 3
+359 357 60 62
Илиана Недялкова ЕТ
Панагюрище
ж.к. Оптико Електрон, бл. 2, вх. А
+359 357 61 35