Левски

Намерени 2 резултата

Медихелп ООД Левски

Информация за Хоспис Медихелп Медихелп ООД е създадено като дружество в областта на лечебната и диагностична дейност, вкл. рехабилитация и наблюдение на болни до и над 18 год. възраст, за да посрещне нуждите на страдащи...

Левски
ул. Ст. Караджа №32
+359 887 79 76 83