Bulgarian Business Dyrectory

Отговаряйки на потребностите на съвременния пазар ние, екипът на рекламна агенция GH Consult Ltd, предлагаме на нашите клиенти следните рекламни продукти в он-лайн пространството:

  • Реклама във фирмения он-лайн каталог www.firmite-dnes.com
  • Изработка на фирмени сайтове и електронни магазини със самостоятелен домейн
  • Професионален редизайн на вече изградени фирмени сайтове
  • CEO оптимизация
  • Изработка на банери, лога, клипчета и видео презентации.
  • Планиране, организиране и провеждане на имейл маркетинг кампании, насочени към фирми или частни лица в България, Европа и САЩ
  • Създаване и поддържане на рекламни страници в социалните мрежи
  • Осъществяване на контакти между фирмите /частните лица/, търсещи и предлагащи дадени продукти и услуги.
  • Бизнес комуникации и посредническа дейност.