Химикали - внос и търговия

  • Current

Намерени 11 резултата

Пи Ай Пи ООД - Внос на химикали

Пи Ай Пи ООД е вносител на следните химически суровини и материали Водороден пероксид - различни концентрации (25%, 30%, 35%, 50%, 60%) Оцетна киселина - 100% хранително качество Биоцид пероксиоцетна киселина (Персан S15)...


бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов №104
+359 2 959 03 06

ул. Ген. Данаил Николаев №62
+359 32 64 02 65

Индустриална зона Север
+359 331 6 27 23

ул. Адам Мицкевич №5, ап. А-11
+359 56 84 22 03

ул. Хан Крум №42
+359 56 85 22 40; +359 894 66 96 01
Интерхим ООД

бул. Никола Петков №20, СБА, ет. 2
+359 42 64 60 65
Русе Трейдинг Груп ООД

ул. Плиска №19, вх. А, ет. 1
+359 82 84 40 11
Сикотекс ЕООД

бул. Самоковско шосе №2А
+359 2 974 30 26
Елтепе ООД

бул. България №49
+359 36 16 75 39
Химимпорт Оргахим ООД

ул. Стефан Караджа №2
+359 2 98149 96