ПЕТРА КОНСУЛТ ТВ ООД -

Европейски стандарт в счетоводното обслужване
60 фирми вече ни се довериха – доверете ни се и ВИЕ!
Счетоводна къща Петра Консулт ТВ ООД имат претенциите, че със своето обслужване на фирмите-клиенти не само решават техните проблеми и ги предпазват от погрешни ходове, но и допринасят за тяхното развитие в рамките на един почтен бизнес.
Счетоводната къща предлага на своите клиенти целогодишно счетоводно обслужване, чрез предоставяне на навременна счетоводна информация и консултации, съобразени с дейността на клиента 365 дни в удобно за него място и време.
Счетоводна къща Петра Консулт ТВ ООД е създадена от Т. Панова и В.Арсениева,членове на Съюза на счетоводителите. Към настоящия момент обслужва над 60 частни клиенти от различни сфери и отрасли на икономиката.
Счетоводна къща Петра Консулт ТВ ООД предлага счетоводно обслужване на частни фирми със специализация в обслужването на медицински заведения (аптеки), транспортни фирми, фирми в областа на услугите, търговски обекти и външнотърговски фирми.
Данъчни консултации, консултации по осигуряване и счетоводни проблеми. Изготвяне на комплект от документи и съдействие при кандидатсване на фирмени кредити.
Счетоводната къща е официален дилър на Пощенска банка, Алфа банк, Банка Пиреос и Райфайзенбанк.
Фирмата работи с високо квалифициран персонал с висше икономическо образование със специалност Счетоводство и контрол, като използва услугите на външни консултанти и сътрудници специалисти в различни икономически области.

Ключови думи

абонаментно счетоводно обслужване

Петра Консулт

счетоводно обслужване

счетоводство