Рейнджър СОД -

Рейнджър СОД осигурява

  • физическа охрана на офиси, административни, стопански и търговски обекти, здравни заведения, складове, училища и производствени предприятия,
  • техническа охрана,
  • видеонаблюдение,
  • пожароизвестителни системи,
  • контрол на достъп, сигнално-охранителна дейност,
  • методическа помощ при сформиране на звена за самоохрана,
  • управление на сгради,
  • обезопасяване на строителни обекти,
  • охрана на соларни паркове.

Дружеството притежава сертификат за Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния Стандарт ISO 9001:2000.№207383/03.01.2007г. Издаден от BUREAU VERITAS CERTIFICATION и преиздаден през 2009г. От MOODY INTERNATIONAL.

Ключови думи

видеонаблюдение

обезопасяване на строителни обекти

охрана на соларни паркове

пожароизвестителни системи

сигнално-охранителна дейност

техническа охрана

управление на сгради

физическа охрана

физическа охрана на административни

физическа охрана на здравни заведения

физическа охрана на офиси

физическа охрана на складове

физическа охрана на училища и производствени предприятия