Български пощи ЕАД -

Информация за Български пощи ЕАД

Във всяка една от 2984 пощенски станции, които обхващат територията на цялата страна, се предлага цялата гама от универсалната пощенска услуга за страната и чужбина (писмовни пратки, печатни произведения, малки пакети, пряка пощенска реклама, колетни пратки и парични преводи), както и услуги по изплащане на пенсии, помощи на социално слаби и безработни, инкасиране на суми за телефон, вода, ток и други.

Услуги,предлагани от Български пощи ЕАД са

 • писмовни пратки /писма/
 • печатни произведения
 • малки пакети
 • пряка пощенска реклама
 • колетни пратки
 • парични преводи
 • куриерски услуги
 • рекламни пощенски услуги
 • абонамент на вестници и списания
 • безадресна доставка на печатни материали
 • Колети
 • Бюрофакс
 • Телепоща
 • Куриерски услуги
 • Подаване на данъчна декларация
 • Държавни таксови марки

Ключови думи

абонамент на вестници и списания

държавни таксови марки

колети

колетни пратки

куриерски услуги

малки пакети

парични преводи

писма

писмовни пратки

пряка пощенска реклама

разпространение на рекламни материали

телепоща