Трудова медицина

  • Current

Намерени 30 резултата

1 2

СТМ Плюс ООД

Служба по Трудова медицина - СТМ Плюс ООД Фирма СТМ - Плюс е частна българска компания.Основната дейност на фирмата е консултантска дейност/обслужване / на външни организации по трудова медицина съгласно Закона за...

Служба по трудова медицина Булнорм-1 ЕООД

Служба по трудова медицина Булнорм-1 ЕООД Екип от висококвалифицирани специалисти, събрани с цел облекчаване дейността на работодателите при осъществяване на фирмена политика по осигуряване и подобряване условията...

Белер Медикъл ООД

 Служба по Трудова медицина - Белер Медикъл ООД Службата по трудова медицина е пререгистирана през 2008 год. на основание Удостоверение № 018-1 от 23.04.2008, издадено от Министерство на здравеопазването, фирмата развива...

СТМ Валжан ЕООД

СТМ – ВАЛЖАН гр. Стара Загора извършва Превантивна дейност по опазване здравето и работоспособността на работещите Консултиране на работодателите в областа на здравето и безопасността при работа Оценка на...

СТМ Евро-Булмедик ООД

Служба по трудова медицина СТМ Евро-Булмедик ООД град Варна предлага обслужване от служба по трудова медицина съгласно Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд и изготвяне на всички необходими документи...


ул. Дойран №65, ет. 2
+359 64 80 17 17

ул. Цар Симеон №89, ет. 3
+359 2 832 60 65

ул. Леонардо Да Винчи №17, ет. 2
+359 2 980 49 39

ул. Хаджи Поптилев №10
+359 32 94 24 54

бул. Цар Симеон Велики №117, вх. В, ет. 1, ап. 1
+359 42 65 58 88

ж.к. Лагера, ул. Троянски проход №16, ет.2
+359 2 917 29 13

бул. Дондуков №57А, ет.4, ап.33
+359 2 988 98 35

ул. Маестро Г. Атанасов №17
+359 32 99 17 71

бул. Христо Ботев №81 ет. 4
+359 32 66 48 46

ул. Арх. Камен Петков №12, ет.3, оф.50 и 51
+359 32 62 26 35

ул. Цар Борис III №73
+359 64 98 25 22; +359 887 55 54 88

ул. Пиротска 115
+359 2 971 98 09; +359 888 26 69 40

бул. Русе №10А, ет.1, офис 6
+359 64 82 72 49; +359 886 34 17 99

ул. Иван Вазов №40
+359 32 51 77 41; +359 899 23 35 95; +359 898 49 25 86

бул. Генерал Тотлебен №34, сграда 3, ет. 1
+359 2 441 40 69; +359 2 839 28 93
1 2