ТРЕЙДСЪРВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД -

 • ул. Кукленско шосе №32
 • +359 32 39 88 54; +359 885 12 05 42
 • office@tsi.bg
2185

За нас

ТРЕЙДСЪРВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД е фирма с богат многогодишен опит в областта на  автомобилна спедиция на товари и логистика.

Ние сме динамичен екип от професионалисти, който Ви предлага дългосрочно партньорство, основано на стабилност и коректност, с нужната ангажираност Вашият товар да пристигне точно навреме и невредим при Вас или Вашите клиенти.

Имаме договорни отношения с местни и чужди транспортни фирми, доказали своята точност, лоялност и професионализъм, поддържащи съвременни автопаркове, гарантиращи качествено съхранение и доставка според изискванията на нашите клиенти.
Превозите се извършват под CMR и TIR конвенциите и са обезпечени с нужните застраховки.

Транспортни услуги

 • Превоз на комплектни товари;
 • Превоз на групажни пратки;
 • Специализирани превози;
 • Превоз на товари, изискващи хладилен транспорт;
 • Превоз на извънгабаритни товари;
 • Превоз на опасни товари;
 • Превоз на личен багаж;
 • Комбинирани превози;
 • Складови услуги;
 • Карго застраховки.

Митнически услуги

 • Временно складиране;
 • Митническо складиране;
 • Митническо представителство;
 • Интрастат услуги.

Логистични услуги

 •  Складиране на стоки в свободен склад;
 • Управление на наличности и дистрибуция;
 • Товаро-разтоварни операции;

Местоположение

Ключови думи

автомобилна спедиция на товари и логистика

временно складиране

Вътрешнообщностни транспорти

Интрастат услуги

Карго застраховки

комбинирани превози

логистични услуги

митнически услуги

Митническо представителство

Митническо складиране

Превоз на групажни пратки

Превоз на извънгабаритни товари

Превоз на комплектни товари

Превоз на личен багаж

превоз на опасни товари

превоз на товари

Складиране на стоки в свободен склад

Складови услуги

Специализирани превози

Товаро-разтоварни операции

Управление на наличности и дистрибуция

хладилен транспорт