Етна Карго ООД -

1696

Логистика Складиранe Дистрибуция

Етна Карго ООД разполага както със свободни складове, така и със складове под митнически контрол, които са от особено предимство при обслужване на групажните пратки. Складовете са разположени на територията на гр. София и са с полезна складова площ 8 500 кв.м.
складова дейност

 • Митническо складиране на стоки;
 • Климатизирани помещения за специфични стоки;
 • Водене на месечната отчетост за съхранение и движение на стоките под митнически контрол;
 • Застраховка на стоките в склад под митнически контрол;.
 • дистрибуция
 • банкови гаранции
 • пълно митническо обслужване
 • гарантиране на митни сборове
 • логистика
 • услуги по застраховане на товарите
 • консултации

Международен транспорт

Етна Карго ООД предлага на своите клиенти всички видове транспортни услуги – шосеен, ЖП, въздушен и морски транспорт – и разполага с обширна складова площ, което улеснява бързата и ефикасна обработка на товарите.
Независимо от техния произход или дестинация ние ще ви помогнем те да пристигнат на време и в срок.
1. Шосеен транспорт

 • превози от/за цяла Европа, страните от ОНД и редица др.
 • Групажни превози
 • Цели товари
 • Превоз на извънгабаритни товари
 • Превоз на ADR стоки
 • Хладилни камиони
 • Превоз с дрехарки
 • Проектна спедиция
 • Комбиниран транспорт
 • Превоз на товари по р. Дунав
 • Железопътни транспорт
 • Морски транспорт
 • Въздушни карго превози
 • Вътрешен транспорт
 • Карго застраховки

2. Проектна спедиция
3. Комбиниран транспорт
4. Превоз на товари по р. Дунав
5. Железопътни транспорт
6. Морски транспорт
7. Въздушни карго превози
8. Вътрешен транспорт
9. Карго застраховки

 

Ключови думи

международен транспорт

митнически услуги

митническо агентиране

складиране и логистика

спедиция и логистика