Екоинвест ЕООД -

За нас

Екоинвест ЕООД е създадена като еднолично дружество през 2003 г. Следването на високите технологии в рециклиращия сектор, а както и променящите се пазари, ни задължи да инвестираме в модерни инсталации, позволяващи обработката на почти всички видове пластмасови опаковки, LDPE, HDPE, PP, PET.

Дейности на Екоинвест ЕООД

 •     Изкупуване на черни и цветни метали
 •     Разделно събиране
 •     Извозване на опасни отпадъци
 •     Отдаване под наем на контейнери, пресконтейнери и балир преси
 •     Събиране, сортиране и извозване на отпадъци
 •     Изкупува и продава всички видове вторични суровини
 •     Продажба на отпадъчно велпапе
 •     Продажба на отпадъчни вестници и списания
 •     Продажба на отпадъчни офсетови хартии
 •     Продажба на гранулат (LDPE, HDPE, PP)
 •     Продажба на PET флейк
 •     Продажба на черни и цветни метали
 •     Продажба на отпадъчно стъкло
 •     Продажба на дървен чипс, различни фракции

Като първоначална и все още една от основните дейности на компанията, е събирането и първичното третиране на хартиени отпадъци, велпапе, офсетова хартия, вестници, списания и др. Тясното сътрудничество с най-големите хартиени заводи на Балканите, нарежда Екоинвест ЕООД на водещо място сред фирмите ангажирани в сектора на отпадъчната хартия в България.
С цел да задоволи потребностите на клиентите си, компанията изкупува всички отпадъчни пластмасови опаковки и пластмаси, отпадъчна хартия, стъкло, желязо, поликарбон, отпадъчни дървени опаковки. Екоинвест ЕООД обслужва системите за разделно събиране на отпадъци на Организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България.

Ключови думи

балир преси под наем

вторични суровини

извозване на опасни отпадъци

изкупуване на черни металим изкупуване на цветни метали

контейнери под наем

отпадъчни офсетови хартии

отпадъчно стъкло

пресконтейнери под наем

продажба на гранулат

разделно събиране