Папир БГ ООД -

Дружеството е основано през 2000 г. и е специализирано в събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки. Количествата които изкупува и продава месечно представляват около 30 % от пазарния дял в България. Този значителен дял ни поставя сред водещите фирми в този бранш. Фирмата притежава необходимите разрешителни за тази дейност. Разполагаме със собствени бази в Пловдив, Пазарджик, Бургас, Горна Оряховица и Търговище. На територията на град Пловдив е създадена база за сортиране, балиране, транспорт и продажба на всички видове отпадъци от опаковки.

Фирмата притежава собствен транспорт – товарни автомобили – 5 т., 10 т., 20 т., специализирана техника /мултилифтове/, контейнери, пресконтейнери, а така също и контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Осигуряваме обслужване на клиентите си своевременно и на място.

Папир БГ ООД е избрана да обслужва системите за разделно събиране на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ в следните общини

  • гр. Пловдив – район Тракия
  • Община Асеновград
  • Община Стамболийски
  • Община Първомай
  • Община Перущица
  • Община Съединение