КРОУ ГРУП ЕООД -

 • бул. Ломско шосе, разклона за с. Мрамор, Скл. зона Ломско шосе
 • + 359 2 400 12 21
 • info@crow.bg

КРОУ ГРУП ЕООД е компания, работеща в областта на изкупуване, третиране и временно съхранение на отпадъчни и вторични суровини.

КРОУ ГРУП ЕООД има дългогодишен опит и традиции в изпълнението на поръчки за доставка на метален скрап като дружеството се е доказало пред своите клиенти със своя професионализъм, коректност и високо качество.

Постигнатите успехи от основаването на дружеството до днес са плод на усилията на ръководството да управлява като се придържа към европейските стандарти за качество, безопасност и екологични норми.

Политиката на Дружеството е насочена към все по–пълното задоволяване на увеличаващите се изисквания на доставчиците и клиентите, като всяко ново изискване е предизвикателство, с което се справя.

ДРУЖЕСТВОТО ИЗКУПУВА

 • ЖЕЛЯЗО
 • НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
 • МЕД
 • МЕСИНГ
 • БРОНЗ
 • АЛУМИНИЙ
 • ОЛОВО
 • ЦИНК
 • ХАРТИЯ И КАРТОН
 • ПЛАСТМАСА
 • ОПАКОВКИ ОТ МЕТАЛ, ОПАКОВКИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, ОПАКОВКИ ОТ ПЛАСТМАСА
 • ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС/ИУМПС/
 • НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ /НУБА/
 • ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/