Ружко ООД -

  • бул. Цар Борис ІІІ №266, Княжево
  • +359 898 45 77 27
  • ruschko@abv.bg
13594

Фирма РУЖКО ООД доставя, обработва и монтира

  • Изделия от мрамор и гранит.
  • Изделия от варовик, гнайс и други скално-облицовъчни материали.
  • Декоративни облицовки.
  • Паметни плочи, надписи, портрети, орнаменти.
  • Други разнокаменни изделия.

Ключови думи

декоративни облицовки

изделия от варовик

изделия от гнайс

изделия от гранит

изделия от мрамор

изделия от скално-облицовъчни материали

надписи на паметни плочи

обработка на мрамор и гранит

паметни плочи

портрети за надгробни паметници

разнокаменни изделия