Мугапо ООД -

  • ул. Любен Каравелов №84
  • +359 2 981 86 02
  • +359 2 981 86 02
1185

Информация за Мугапо ООД

Фирма Мугапо ООД е основана през 1991г. с предмет на дейност – проектиране, строителство, търговия и др. След появата на независим строителен надзор в проектирането и строителството, фирма Мугапо ООД бе една от първите, които получи лицензи.
Специализирана е в три основни дейности – проектиране, консултантска дейност включваща строителен надзор, оценка за съответствие на проектите, както и цялостната дейност по управление на комплексни проекти и търговия.

Защо да изберете фирма Мугапо ООД

За периода от получаване на лиценз до момента фирмата е извършила и продължава да извършва СН на повече от 200 обекта като свлачища, укрепителни и брегоукрепителни мероприятия, подземни комуникации, административни и жилищни сгради, пътни връзки, фундиране и укрепителни мероприятия, складови стопанства, фабрики и заводи.

За екипа на Мугапо ООД

Във фирмата работят висококвалифицирани  специалисти в областта на строителството и проектирането със стаж над 20 години. Някои от тях са доктори на техническите науки и професори, които се ценят високо както в България, така и в чужбина.

Ключови думи

административни и жилищни сгради

консултантска дейност

независим строителен контрол

оценка за съответствие на проектите

подземни комуникации

пътни връзки

складови стопанства

строителен контрол

строителен надзор

строителство и проектиране

укрепителни и брегоукрепителни мероприятия

фабрики и заводи

фундиране и укрепителни мероприятия