Северни Води ООД -

 • к-с Братя Миладинови бл.38-39, ет.2,
 • +359 56 83 32 40

Дружеството Северни води ООД е основано през 2001г. в Бургас. С дялове участват както физически лица, така и общините Сунгурларе, Руен, Средец и Карнобат. При създаването му учредителите и мениджърският екип са обединени около идеята за създаване на нов тип компания, която да съдейства за решаването на проблеми с водоснабдяването, канализацията и управлението на ВиК активи чрез прилагането на нови модерни управленски подходи. След 2-годишен опит като дружество-оператор на ВиК мрежи, изпълняващ по силата на лицензионния си договор и строително-инвестиционна дейност, фирмата е принудена поради смяна на държавната политика във ВиК-сектора да запази само инвестиционно-строителния профил от дейноста си.

ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

 • Полагане на външни захранващи водопроводи и разпределителни мрежи
 • Полагане на външни колектори, мрежи на битовата и дъждовна канализация
 • Изграждане на съпътстващи съоръжения към ВиК инфраструктурата
 • Изграждане на хидротехнически съоръжения помпени станции, резервоари
 • Изграждане на дренажни системи и съоръжения
 • Вертикална планировка
 • Извършване на инженерно-укрепителни дейности
 • Саниране и рехабилитация на ВиК инфраструктура
 • Обща строителна дейност
 • Реконструкция и модернизация на съществуващи ВиК мрежи
 • Доставка и монтаж на специфични за сектора машини, материали и оборудване от страната и чужбина
 • Извършване на подземни хоризонтални сондажи за преминаване на тръбопроводи
 • Въздушни преминавания над дерета, пътища и др.

Ключови думи

вертикална планировка

водоснабдяване и канализация

външни захранващи водопроводи

външни колектори

дренажни системи и съоръжения

инженерно-укрепителни дейности

мрежи на битовата и дъждовна канализация

подземни хоризонтални сондажи

помпени станции

разпределителни мрежи

резервоари

реконструкция и модернизация на вик мрежи

рехабилитация на вик инфраструктура

хидротехнически съоръжения