Валко БГМ -

За нас

Фирма Валко БГМ предлага всички услуги, свързани с откриване на вода и сондиране.

Притежаваме доказан опит, надеждна техника и квалифициран персонал. Предлагаме изготвяне на хидрогеоложки проект, изграждане на сондажи за вода, съставяне на доклад, разрешение за водоползване. Извършваме геоложко проектиране и сондиране за целите на строителството, ядково сондиране и пилот сондажи.

Дейности

ВАЛКО БГМ извършва следните услуги:

– изготвяне на хидрогеоложки проект
– изграждане на сондажи за вода
– съставяне на доклад
– разрешение за водоползване
– геоложко проектиране и сондиране за целите на строителството
– ядково сондиране
– пилот сондажи
Оборудване:
ВАЛКО БГМ разполага със следното оборудване:

2 бр. сондажни уредби УРБ – 2,5А
1 бр. сондажни уредби УРБ – 3А
компресори за въздух 5 м3 и 12 м3
– кола-кран
– сондажен лост за 300 м. сондиране

Ключови думи

Валко БГМ

геоложко проектиране и сондиране за целите на строителството

изготвяне на хидрогеоложки проект

изграждане на сондажи за вода

пилот сондажи

разрешение за водоползване

съставяне на доклад

хидрогеоложки проучвания и сондиране в Благоевград и региона

ядково сондиране