Бетонов център АГРОСТРОЙ -

  • Офис: ул. Васил Левски №10, вх. Б / Бетонов център: ул. Св.Св. Кирил и Методий №71Б
  • +359 610 552 22; 0884 79 03 20
  • +359 610 552 22
  • office@agrostroi.com
3326

 За нас

Бетонов център АГРОСТРОЙ е създаден през 1978год. и е първият с основен предмет на дейност производство, пласмент и полагане на бетонови и варови разтвори и производство на бетонови изделия в Община Павликени. По време на  тридесет и пет годишSertifikat_Betonната си дейност Бетонов център АГРОСТРОЙ се утвърди като най-големият и най-качествен сертифициран производител в района на общините Павликени, Полски Тръмбеш, Сухиндол и Левски.

Сертифициран Бетонов център АГРОСТРОЙ издава на всички свои клиенти декларации за съответствие и предоставя сертификати за качество, както и протоколи за изпитване якостните характеристики на бетона и бетоновите разтвори, а също така предоставя сертификати за качество и декларации за съответствие за суровините и материалите за производство на бетон, които се доставят единствено от утвърдени и доказани доставчици.

Продукти от Бетонов център АГРОСТРОЙ

  • Бетоновите разтвори, от които се произвеждат изделията, се agrostroy_logoприготвят в германски бетонов възел. Това дава гаранция за точно спазване на рецептите, като количествата на материалите /цимент, пясък, фракция и т.н./, са точно претеглени.
  • Вибропресованите бетонови изделия /тухли, тротоарни плочи, бордюри, павета, коминни тела и т.н./ се произвеждат с автоматизирани машини с висока images2производителност и качество и по европейска технология. Всички тези детейли дават качеството на нашите изделия.

Ключови думи

бетонови изделия

бетонови разтвори

вибропресовани бетонови изделия

пласмент и полагане на бетонови и варови разтвори

производство