Сметосъбиране, рециклиране на отпадъци

  • Current

Намерени 13 резултата

Еко Ресурс - Р ООД

За нас ЕКО РЕСУРС – Р  ООД, гр. София e дружество с ограничена отговорност,създадено през есента на 2004 г. с предмет на дейност: Услуги за сметосъбиране и сметоизвозване, предварителна обработка (сепариране, балиране и...

Макметал Холдинг АД

За нас Макметал Холдинг АД  се определя като модерна, авторитетна и бързоразвиваща се компания, защото разполага с добре развит и гъвкав мениджмънт, екип от квалифицирани специалисти и висока култура относно...

Метарекс ООД

За нас Метарекс ООД е основано през 1992 г., като една от първите частни български компании, занимаващи се с рециклиране и търговия с отпадъци. Създадена първоначално като чисто търговска фирма с основна дейност...

Екоинвест ЕООД

За нас Екоинвест ЕООД е създадена като еднолично дружество през 2003 г. Следването на високите технологии в рециклиращия сектор, а както и променящите се пазари, ни задължи да инвестираме в модерни инсталации,...


ж.к Дружба, ул. България №18
+359 64 69 16 16

ул. Стоян Ников №14
+359 885 91 91 82

Божурище, Индустриална Зона
+359 2 993 37 80; +359 2 993 20 61

бул. Освобождение 10
+359 68 60 34 07; +359 885 60 10 10

ул. Хрищенско шосе, Индустриална зона
+359 42 62 11 25

ул. Мильо Войвода №18
+359 34 44 84 45
Астон Сервиз ООД

бул. България №60В
+359 2 958 24 05
Вилитет ЕООД

с. Дойренци, ул. Тодор Киров № 35.
+359 888 86 66 00
ТРОН 67 ЕООД

Северна Индустриална зона
+359 888 54 63 27