Троямед ЕООД -

3285

Биологичен производител  на пчелен мед Троямед

047_03_bТРОЯМЕД ЕООД е фирма, насочена и спецализирана в добиването на биологично чист пчелен мед и пчелни продукти.
ТРОЯМЕД е член на сдружението за биологично пчеларство www.bio-bees-bulgaria.orgПри извличането на биологичен пчелен мед и други пчелни продукти се прилагат добрите пчеларски практики и изискванията на НАССР.

Пчелини за добив на биологичен пчелен мед

047_01_bПчелините на ТРОЯМЕД са разположени в екологично чисти местности в дебрите на троянския балкан, под връх Ботев. Отдалечени на голямо разстояние от индустриални райони и райони с интензивно земеделие, където се използват химически препарати ( хербициди и пестициди ).

Пчелни семейства

Пчелните семейства са закупени от лицензирани производители на пчелни майки и отводки – „Аписгарант“ – Ловеч, Тодор Найденов – Велико Търново – членове на националната развъдна асоциация по пчеларство www.nrap-bg.org и „Родопска пчела“ – Кърджали. www.rodopska-pchela.com

Био кошери

Кошерите, в които сa разположени пчелите както и технологиите 047_02_bкоито се прилагат при отглеждането по биологичен начин отговарят на изискванията на нормативните документи за биологично производство на хранителни продукти. Използва се и една принципно нова технология – „Кошер с вьртящи рамки“ сьздадена специално за нуждите на биологичното производство на пчелни продукти.

Сертификати за биологично производство

047_04_bПрез 2006г. ТРОЯМЕД подписа договор за сертификация на биологично производство с QC&I Интернешеньл Сьрвисиз АД – една от водещите фирми за контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход, утвърдена от министерството на земеделието. Всички пчелни семейства от 2006 година преминаха успешно през задължителния за биологичното пчеларство едногодишен период за конверсия.

Ключови думи

Био кошери

био пчелини

биологично пчеларство

биологично чист пчелен мед

производство на мед

пчелни продукти

Пчелни семейства