Чокоба земя ООД -

  • ул. Стефан Караджа №5
  • +359 889 26 89 84
1472

Земеделие в България Чокоба земя ООД

Чокоба земя ООД е земеделски производител, който активно участва в развитието на земеделието в България.chokoba_zemia_img1

Чрез своята дейност в областта на селското стопанство, производството на зърно, добива и реализацията на селскостопанска продукция, ЗП Чокоба земя ООД е сред утвърдените български земеделци за региона на Сливен.

Чокоба земя ООД непрекъснато модернизира своята материално-техническа база с цел повишаване качеството и количеството на добитата продукция. По този начин, чрез повишаване на ефективността на всеки български фермер, земеделието в България ще бележи ръст в развитието си.

Производство на зърнени и маслодайни култури

Чокоба земя ООД специализира в производството на

chokoba_zemia_img2

зърнени и маслодайни култури, като част от земеделието в България.

  • Производство на ечемик
  • Производство на слънчоглед
  • Производство на пшеница
  • Производство на рапица

chokoba_zemia_img3Чокоба земя ООД се занимава с производство на зърнени култури и маслодайни земеделски култури върху арендувани земеделски площи в землището на област Сливен.

Ключови думи

Производство на ечемик

Производство на пшеница

Производство на рапица

Производство на слънчоглед