Естат ООД -

  • ул. Св. св. Седмочисленици №9, ет. 6, ап. 29
  • +359 2 950 55 15; +359 2 950 55 16
  • office@estatbg.com

ЕСТАТ е компания за набиране, обработка и анализ на изследователски данни и за предоставяне на консултантски услуги в областта на маркетинга.

Дейността на фирмата започва през 2002 година и обхваща пълния спектър от методи за регистриране и интерпретиране на информация от проучвания. През последните години усилията на екипа са концентрирани в пет основни области:

  • бизнес климат и развитие на бизнеса
  • информационни и комуникационни технологии и иновации
  • пазари, марки и потребители
  • мониторинг и оценка в сферата на секторните оперативни програми
  • туризъм

Ключови думи

бизнес климат

естат

информационни и комуникационни технологии

информация от проучвания

консултантски услуги в областта на маркетинга

марки и потребители

мониторинг и оценка на оперативни програми

обработка и анализ на изследователски данни

пазари

развитие на бизнеса