Дакси – България ЕООД -

  • бул. Шипченски проход №69 А
  • +359 2 971 45 96; +359 2 873 10 14
  • +359 2 971 46 75
  • mail@daxy.com
1255

По поръчка изготвяме маркетингови адресни списъци, съобразени с целите на Вашата рекламна кампания. Готовите списъци получавате в таблица на Excel или формат по желание, което Ви гарантира гъвкавост и удобство при работа. Допълнителна възможност за проверка на контактните данни чрез прозвъняване. Индивидуалност на всеки списък при поръчка.

Ключови думи

маркетингови адресни списъци

текстова база данни