Професионални училища

  • Current

Намерени 35 резултата

1 2

ПГФК Княгиня Евдокия

ПГ по фриьорство и козметика Княгиня Евдокия предлага прием на ученици по следните три специалности: Фризьорство – обучението наред с теоретичната част има и своята сериозна практическа страна, за която са...

ПГСАГ Никола Фичев

Създаден е през 1932-1933г. като Строително училище. През 1960г. се преименува в Техникум по строителство, а през 1962г. приема името Никола Фичев. Завършилите ученици продължават образованието си в български и европейски...

ПГ по Моден Дизайн

ПГ по Моден Дизайн - гр. Велико Търново  предлага прием по следните специалности:   1. Професия ФРИЗЬОР Специалност ФРИЗЬОРСТВО Прием - след завършено основно образование - по документи. Дневна форма на обучение....

ПГТ Пенчо Семов

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС 5 годишен срок на обучение с интензивно изучаване на английски език/немски език: 1. Икономика и мениджмънт – 1 паралелка с 26 ученика. 2. Организация на хотелиерството – 1 паралелка с 26...

ПГСАГ Ангел Попов

Образованието и обучението в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов, гр. Велико Търново, е насочено към изграждане на знания, компетенции и умения чрез съвременни обучителни...

ПГ по Туризъм Д-р Васил Берон

Професионална гимназия по туризъм Д-р Васил Берон съществува вече 48 години. Открита е през 1964 г. като Професионално-техническо училище, което обединява паралелките по обществено хранене с тогавашната търговска школа....

ПГ по Химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский

ПГХТ Акад. Н. Д. Зелински - гр. Бургас е създадена през 1960 година с цел подготовка на кадри за нефтохимическата промишленост. Започнала е съществуването си с четири паралелки, днес в гимназията се обучават ученици след...

Технологична Професионална Гимназия Мария Кюри

В Технологична Професионална Гимназия "Мария Кюри" - гр. Перник в дневна и самостоятелна форма на обучение се обучават ученици в следните специалности: Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти...

Професионална гимназия по облекло

ПГО е едно от първите български професионални училища с ориентация към най-доброто в българските и европейските традиции и новости на национално образователната и професионална подготовка. Завършилите ПГО...

Национална Търговско - Банкова гимназия

През 2013 година Националната търговско-банкова гимназия чества своя 100-годишен юбилей.   Тя е най-голямото училище в България, в което се обучават 1245 ученици, разпределени в 43 паралелки.   Държавен план-прием в...

ПГ по транспорт гр. Бургас

За ПГ ПО ТРАНСПОРТ - БУРГАС Училището се помещава в монолитна едноетажна сграда и разполага с 11 класни стаи и кабинети, 12 работилници и лаборатории. За провеждане на учебната и лабораторната практика училището...


ж.к. Дружба ІІІ
+359 64 87 00 14

ж.к. Сторгозия
+359 64 68 02 88

ж.к. Сторгозия 100
+359 64 68 08 06

ж.к. Сторгозия 97
+359 64 68 06 58

ж.к. Сторгозия
+359 64 68 04 63; +359 885 91 68 71

ул. Димитър Константинов №21
+359 64 83 20 56

ул. Панарет Рашев №24
+359 62 62 05 87 +359 62 5 31 64

ул. Райна Княгиня №3
+359 68 60 39 76; +359 68 60 39 77

ул. Стара планина №31
+359 68 60 43 55; +359 68 60 43 53
1 2