Пи Ай Пи ООД – Внос на химикали -

 • гр. София, ж.к. Люлин 1, бл. 033, партер
 • +359 2 826 23 61
 • +359 2 824 37 82
 • pip@mail.orbitel.bg
44992

Пи Ай Пи ООД е вносител на следните химически суровини и материали

 • Водороден пероксид – различни концентрации (25%, 30%, 35%, 50%, 60%)
 • Оцетна киселина – 100% хранително качество
 • Биоцид пероксиоцетна киселина (Персан S15)
 • Пероксиоцетна киселина – различни концентрации (5%, 15%)
 • Безводен натриев сулфат
 • Диамониев фосфат и други фосфати
 • Алумосиликати
 • Антипенители и други спомагателни средства

За контакт: Пенка Панова / Павел Панов

Ключови думи

Алумосиликати

Антипенители

безводен натриев сулфат

Биоцид пероксиоцетна киселина

внос на биоцид Персан S15

Водороден пероксид

Диамониев фосфат

Оцетна киселина

Пероксиоцетна киселина

Персан S15