Аспазия – 92 ООД -

За нас

АСПАЗИЯ -92 ООД е българска компания специализирана в производство и търговия на безалкохолни напитки. Първото производство на напитки е през 1992 г. Заводът се намира на територията на град София.

Произвежданите от нас категории продукти са: газирани, негазирани безалкохолни напитки, студен чай и трапезна вода.

Компанията разполага с модерна производствена база – оборудвана с високотехнологични инсталации, съоръжения, бутилиращи линии и машини за издуване на бутилки. Технологията на производство е съвременна, позволяваща постоянен мониторинг и контрол върху качеството на произвежданата продукция. Изградена е модерна лаборатория за изследване на суровини и готова продукция. Въведена е HACCP система за постоянен контрол на производствения процес.

Продукти на Аспазия – 92 ООД

  • Газирани напитки

– Aspasia Light

– Aspasia Традиция

  • Негазирани напитки

– Aspasia Light

– Aspasia Традиция

  • Студен чай
  • Трапезна вода

 

Ключови думи

Aspasia Light

Aspasia Традиция

безалкохолни Аспазия

безалкохолни напитки Аспазия

газирани безалкохолни напитки

газирани безалкохолни напитки Аспазия

газирани напитки Аспазия

негазирани безалкохолни напитки

негазирани напитки Аспазия

студен чай Аспазия

трапезна вода Аспазия