Проектанти и проектантски ателиета

  • Current

Намерени 59 резултата

1 2 3

ЕГГ Студио ЕООД Бургас

Архитектурата може да бъде най-простото нещо!!! Или поне ние можем да я направим такава за Вас. Предлагаме Ви пълен спектър услуги - от предпроектни проучвания, идейни проекти, консултации и планиране, до...

Геомап - Инженеринг ЕООД Пазарджик

 За Геомап-Инженеринг ЕООД Геомап - Инженеринг ЕООД е вписана в регистъра на правоспособните лица към Агенция по геодезия, картография и кадастър на Република България. Собственик на фирмата е инж. Димитрийка...

Арка Проект ООД Хасково

Проектантска фирма Арка Проект ООД, гр. Хасково се занимава с проучване и проектиране на обществени, жилищни, промишлени и други сгради и съоръжения, устройствено планиране, интериор и дизайн. Освен с архитектура и...

Илия Бурда ЕООД София

Проучване и проектиране на автомагистрали, пътища и съоръжения, улици, мостови съоръжения, летателни писти, ж.п. линии, площадки, транспортни съоръжения и конструкции. Фирмата гарантира на своите клиенти...

Геология, геотехника, геофизика Гео Дрил София

Гео Дрил дава консултации и извършва услуги в областите геология, геотехника и геофизика, както и в сферата на инженерната геология и хидрогеологията. Фирмата от София проектира и строи хидротехнически съоръжения...

Визура ЕООД София

Фирма Визура ЕООД извършва проекти и научни разработки в страната Общи устройствени и интегрирани планове Кадастрални планове на населени места Планове за регулация и застрояване на населени места Подземна...

АТМ ЕООД София

За нас Философията, към която се стремим при проектирането на обекти и обеми, за нас е понятие свързано с целенасочено търсене и действително реализиране на идеи, съчетание между имагинерно и реално. Тя обхваща целият...

Биас - М ЕООД София

Проектантско бюро БИАС-М БИАС-М е бюро за инженерни и архитектурни структури, което предлага проектиране и консултиране в областта на високото, ниското и специфичното строителство. Основната насоченост и...

Босилкова ЕООД София

В проектантско ателие Босилкова ЕООД се проектират 1. Вътрешни ВиК и спринклерни инсталации за: жилищни обекти хотели обществени сгради офиси промишлени предприятия складове - логистични центрове и др. 2....

Полан ООД Благоевград

Фирма ПолАн ООД извършва технологично повтарящи се и специални услуги, като: взривни работи, проектански услуги, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, професионални пиротехнически спектакли, заря и...

София
ж.к. Мотописта, бл. 1Е, вх. В, ет. 8
+359 2 858 11 19
Бургас
ул. Георги. С. Раковски №4
+359 898 58 23 35
Бургас
ул. Кирил и Методий №33, ет. 1
+359 888 24 94 26
Бургас
ул. Пробуда №27
+359 56 84 32 18
Русе
ул. Райко Даскалов №36
+359 899 99 35 24
Плевен
ул. Ангел Кънчев № 24
+359 64 80 44 43
Стара Загора
ул. Цар Симеон Велики №1, ет. 3, оф. 24
+359 42 60 29 60
София
ул. Доспат №20, ет. 6
+359 953 24 77
София
ж.к. Мотописта, бл. 1Е, вх. В, ет. 8
+359 2 858 11 19

ул. Елин Пелин №3
+359 2 865 73 88
1 2 3