Никол – Н ООД -

 История на НИКОЛ – Н

Фирма НИКОЛ-Н е регистрирана през 1991 г. и се занимава с проблемите на водата за битови нужди от 1994 г. През 1999 г. се оформя звено за обработка на води за производствени нужди, като са привлечени водещи специалисти в областта. За периода от 1999 г. до днес има монтирани множество промишлени системи за пречистване на водата,част от които можете да видите в раздел клиенти.

Водопречиствателни съоръжения от НИКОЛ-Н

Фирма НИКОЛ-Н е с утвърдени традиции на българския пазар. Фирмата представя и използва продуктите на водещи американски и немски фирми за изграждане на:

 • Системи за свръхчисти води
 • Филтрация, микро и ултрафилтрация на флуиди
 • Омекотяване и дейонизация
 • Обратна осмоза
 • UV стерилизация
 • Системи за течно хлориране и озониране

Фирма НИКОЛ-Н изгражда обекти за

 • Води за питейни нужди
 • Индустриални и битови омекотители, деминерализация
 • Обработка на води за енергетиката и котелни установки
 • Подготовка на води за охладителни системи
 • Обработка на сондажни и кладенчови води за питейни нужди
 • Пречистване на води за хранителната индустрия, безалкохолни напитки и винопроизводството
 • Подготовка на води за фармацевтичната и козметичната индустрии
 • Обработка на води за производството на интегрални схеми
 • Подготовка на води за болнични и здравни заведения

Ключови думи

oбратна осмоза

битови омекотители

води за енергетиката

деминерализация

обработка на води

обратна осмоза

омекотяване

пречистване на вода

пречистване на води

свръхчисти води

сондажни и кладенчови води

течно хлориране и озониране

филтрация на води