Органи за контрол

  • Current

Намерени 27 резултата

1 2

ВЕСТА 17 ЕООД Търговище

ВЕСТА 17 ЕООД е учредена през 2007г. с адресна регистрация - гр. Търговище, като през годините изкупува дружествата, ЕТ Веста 13 и Веста 15 ЕООД. Основната дейност на фирмата е проучване, проектиране, изграждане,...

СТМ Плюс ООД София

Служба по Трудова медицина - СТМ Плюс ООД Фирма СТМ - Плюс е частна българска компания.Основната дейност на фирмата е консултантска дейност/обслужване / на външни организации по трудова медицина съгласно Закона за...

Енерготех ООД София

За нас ЕНЕРГОТЕХ ООД е инженерингова фирма, занимаваща се с Технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Фирмата има разработена документация по система за управление на качеството, съгласно изискванията на...

Норд БГ груп ЕООД Велико Търново

НОРД БГ ГРУП  ЕООД е дружество регистрирано през 2008г. в град Велико Търново. Дружеството има за цел да предлага услуги и дейности по пълно фирмено обслужване и консултиране. Едноличен собственик и Управител на...

Белер Медикъл ООД София

 Служба по Трудова медицина - Белер Медикъл ООД Службата по трудова медицина е пререгистирана през 2008 год. на основание Удостоверение № 018-1 от 23.04.2008, издадено от Министерство на здравеопазването, фирмата развива...

СТМ Валжан ЕООД Стара Загора

СТМ – ВАЛЖАН гр. Стара Загора извършва Превантивна дейност по опазване здравето и работоспособността на работещите Консултиране на работодателите в областа на здравето и безопасността при работа Оценка на...

Сертификация на биологична продукция Балкан Биосерт ООД Пловдив

Балкан Биосерт ООД е първият национален орган за контрол и сертификация на биологична продукция, която работи с добре обучен и високо квалифициран персонал и предлага качествени и достъпни услуги на биологични...

Плевен
ул. Дойран №65, ет. 2
+359 64 80 79 87
София
ул. Цар Симеон №89, ет. 3
+359 2 832 60 65
Пловдив
ул. Хаджи Поптилев №10
+359 32 94 24 54
София
бул. Дондуков №57А, ет.4, ап.33
+359 2 988 98 35
Пловдив
ул. Арх. Камен Петков №12, ет.3, оф.50 и 51
+359 32 62 26 35
София
кв. Военна рампа, ул.202, №8
+359 2 832 50 08; +359 2 931 03 59
Плевен
бул. Русе №19, ет.2
+359 64 84 10 50
Плевен
ул. Дойран №136 ет. 2
+359 64 80 05 10
Варна
ул. Тодор Икономов №12, ет. 1
+359 52 697 002 /003
София
с. Бистрица, ул. 8 ми март №11
+359 886 09 56 56
Стара Загора
ул. Майор Кавалджиев 74
+359 887 66 18 21
София
бул. Генерал Тотлебен №34, сграда 3, ет. 1
+359 2 441 40 69; +359 2 839 28 93
София
ул. Банат 19
+359 2 862 83 75
1 2