ЧПГ по Мениджмънт -

  • ул. Мармарлийска №26
  • +359 (+359 62 63 79 15; +359 886 49 90 16

ЧАСТНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕНИДЖМЪНТ – гр. Велико Търново е създадена със заповед на Министерството на образованието № РД-14-48/ от 09.05. 1996 год., публикувана в ДВ. бр. 55 от 26.06.1996 год. В съответствие с тази и допълващите я заповеди – № РД-14-11 от 1997 год.; № РД-14-82 от 1998 год. и № РД-14-124 от 2005 год., частното училище има право да приема ученици след завършен VII клас по специалностите Икономика и мениджмънт и Данъчен и митнически контрол, както и граждани завършили средно образование за придобиване на нова квалификация по специалността Оперативно счетоводство и Икономика и мениджмънт.