Технически колеж – Ловеч -

Технически колеж – Ловеч е създаден през 1990 г. с решение на МС като приемник на Институт по машиностроене и електротехника –  с оглед  практическа и специализираща подготовка  и преподготовка на студенти и инженерно-технически кадри в областта на машиностроенето, електротехниката, електрониката , автоматиката и текстилната техника.
ТК-Ловеч е основно звено в структурата на Технически университет –Габрово.

ТК -Ловеч Ви предлага обучение в акредитирани специалности

  • АВТОМОБИЛНО МАШИНОСТРОЕНЕ
  • ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
  • КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
  • МАШИНОСТРОЕНЕ

В ТК – Ловеч се провежда обучение на редовни студенти за образователно-квалификационна степен Професионален бакалавър в три акредитирани професионални направления и четири специалности:

  • Направление Електротехника, електроника и автоматика – спец. Електротехника
  • Направление Комуникационна и компютърна техника · спец. Компютърни системи и технологии
  • Направление Машинно инженерство · спец. Автомобилно машиностроене и спец. Машиностроене

Ключови думи

бакалавър

електротехника

компютърни системи

ловеч

машиностроене

обучение

студенти

технически колеж