ЛЮАС ООД -

2057

luas-sf-pic1ЛЮАС ООД е организация със седалище в гр. София, предлагаща на българските младежи висше образование в чужбина без приемни изпити.
Фирма ЛЮАС ООД е съучредител на Европейската асоциация за наука и образование с офиси в София, Берлин и Киев с цел РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО. На това основание – и на двустранни договори с университетите от различни страни, фирмата записва студенти по всички специалности – без приемни изпити, платено образование – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение – в Украйна, Германия, Гърция, Кипър, Русия и САЩ.

Фирма ЛЮАС ООД е представител на Министерство на образованието на Украйна за Р.България. Издаденият лиценз № 000555.03.03.2009г. дава право на фирмата за набиране на кандидати за обучение във всички учебни заведения на Украйна – по всички специалности, форми и степени на образованието. От дълги години стотици младежи се учат в избрания от тях университет и специалност в Украйна – без приемни изпити, платено обучение. Значителна част от тях по време на следването се прехвърлят да учат в български или чуждестранни учебни заведения , а не малко избират да получат призната в цял свят украинска диплома и желана работа в чужбина.

Консултиране на кандидат-студенти за обучение в чужбина

Фирмата консултира кандидат-студентите, като им посочва най-подходящото за тях учебно заведение и специалност, превежда и легализира необходимите за записване документи и предоставя удостоверение от Министерство на образованието на Украйна, че желаещият да се обучава вече е записан за студент, след което урежда визите и пътуването. Представител на фирмата води студентите в избрания от тях ВУЗ и урежда всички въпроси от административен, финансов и технически характер по настаняването и следването. Студентът може да бъде съпровождан от придружител, като за придружителя закупуваме допълнително билет. По време на учебната година посещаваме нашите студенти в Украйна, интересуваме се за тяхното развитие и решаваме възникналите проблеми.
Учебната година започва на 01. 09. Възможно е записване и след тази дата.
ПРЕДЛАГАТ СЕ САМО АКРЕДИТИРАНИ УНИВЕРСИТЕТИ.
Преподаването е на английски, руски или украински език. Учебниците се получават безплатно от библиотеката на ВУЗ-а.

Необходими ДОКУМЕНТИ

  • диплом за средно образование
  • задграничен паспорт с валидност най-малко една година
  • акт за раждане за чужбина
  • медицинско свидетелство с изследване за СПИН и ВАСЕРМАН
  • 16 броя снимки – паспортен формат на растерна хартия.

Ключови думи

Акредитирани ВУЗ-ове

Акредитирани университети

висше образование в чужбина без приемни изпити

висше обучение в Германия

висше обучение в Гърция

висше обучение в Кипър

висше обучение в Русия

висше обучение в САЩ

висше обучение в Украйна