СОУ Владимир Комаров -

Прием на ученици за учебната 2013/2014 година:
Първи клас
Критерии и срокове за прием на ученици в Първи клас за учебната 2013/2014 година.
1. Критерии за подбор на кандидати:
1.1 Близост до училището.
1.2 Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището.
1.3 Деца със СОП.
1.4 Деца на учители и служители от училището.
1.5 Деца близнаци и сираци.
2. Срок – до 03.05.2013 г. се подават заявления.
3. От 30 май до 15 юни 2013 г. се извършва записване в І клас с оригинала на удостоверението за завършена ПДГ или подготвителен клас.
4. Родителите могат да подават молби след определения срок само в училище, където има свободни места.
Девети клас
СОУ „Вл. Комаров“ приема през учебната 2013/2014 г. ученици в Девети клас за придобиване на средно образование, с разширено изучаване и безплатно обучение за професионална квалификация:
* Автомонтьор и ДВГ
* Водач на МПС категория „В“
* Мода и дизайн
* Ноктопластика, козметика и фризьорство
* Ресторантьорство
* Компютърно обучение
* Водни и планински спасители
* Парамедици
Срокове за кандидатстване:
І етап: 01 – 07. 07. 2013 г.
ІІ етап: 11 – 15. 07. 2013 г.
ІІІ етап: 19 -25. 07. 2013 г.