Технологична Професионална Гимназия Мария Кюри -

В Технологична Професионална Гимназия „Мария Кюри“ – гр. Перник в дневна и самостоятелна форма на обучение се обучават ученици в следните специалности:

  • Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
  • Екология и опазване на околната среда
  • Металургия на черните метали
  • Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
  • Технология в биопроизводствата

 

Прием за учебната 2016 / 2017 година

 

Прием след VII клас

Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства

Бъдеща реализация – лаборанти и технолози в най-големите български и световни фирми, свързани с производството на храни и напитки – Нестле, Кока-кола, Горна баня, Колбасо ООД, Прим ООД.В лабораториите на специализирани контролни органи, като експерти в българската агенция по безопасност на храните, в митническите служби като експерти по внос и износ.

Прием след VIII клас

Металургия на черните метали

Бъдеща реализация – възможност за работа във всички държавни и частни фирми за добив, обработка и търговия с метали. Експерти и контролни органи по суровини, технология и крайни продукти в металургията и машиностроенето.

Ключови думи

професионални гимназии

професионални училища

ремонт на двигатели

специализирани училища

технологични професионални гимназии

технологични училища