Професионална гимназия по облекло -

ПГО е едно от първите български професионални училища с ориентация към най-доброто в българските и европейските традиции и новости на национално образователната и професионална подготовка.
Завършилите ПГО получават средно образование с право да продължат образованието си във всички висши учебни заведения в страната и чужбина. Придобиват специалност и професия, осигуряващи пълноценна професионална реализация.

Ключови думи

професионални гимназии

професионални училища

техникум по облекло

техникуми

училища Пазарджик