ПГ по Химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский -

ПГХТ Акад. Н. Д. Зелински – гр. Бургас е създадена през 1960 година с цел подготовка на кадри за нефтохимическата промишленост. Започнала е съществуването си с четири паралелки, днес в гимназията се обучават ученици след завършен седми и осми клас в 29 паралелки по следните специалности:

 • Системно програмиране прием след 7 клас .
  Една от най-актуалните и търсени специалности на пазара на труда.
 • Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти прием след 7 клас
  Завършилите тази специалност ще намерят своята реализация в аптечното дело, козметичната и парфюмерийната промишленост и търговия.
 • Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства прием след 7 клас
  Специалността „Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“ дава възможност на обучаемите да получат задълбочена подготовка по неорганични и органични химични технологии(производство на калцинирана сода, азотни и фосфорни торове, химични влакна, изделия от пластмаси и каучук).
 • Икономическа информатика прием след 7 клас
  Завършилите специалност „Икономическа информатика“ възпитават качества, като организираност, работа в екип и инициативност, помагат на завършилите да се адаптират към бързо и лесно променящата се среда на пазара на труда, имат големи възможности за реализация навсякъде.
 • Екология и опазване на околната среда прием след 7 клас
  Завършилите тази специалност могат да реализират съответни технологични операции, да подбират технологични и технически средства за опазване на околната среда.
 • Системно програмиране прием след 8 клас
  Завършилите ще могат да програмират на съвременни програмни езици: C++, Java и Visual Basic; да работят с база данни; да създават мултимедийни приложения и WEB сайтове.
 • Автоматизация на непрекъснати производства прием след 8 клас
  Завъшилите тази специалност придобиват задълбочени теоретични познания и практически умения, даващи възможност за успешна реализация или за продължаване на образованието във всички висши учебни заведения в страната.
 • Екология и опазване на околната среда прием след 8 клас
  Завършилите тази специалност могат да реализират съответни технологични операции, да подбират технологични и технически средства за опазване на околната среда.
 • Технология на нефта, газа и твърдите горива прием след 8 клас
  Обяснява процесите на преработване на нефт и газ и основните суровини, използвани при тези процеси.
  Прилага технологиите при преработка на нефт и газ и познава използваното оборудване.

Ключови думи

ПГХТ Акад. Н.Д.Зелински

подготовка на кадри за нефтохимическата промишленост

специалност . Автоматизация на производството

специалност Екология и опазване на околната среда

специалност Системно програмиране

специалност Технологичен и микробиологичен контрол-профил

специалност Химични технологии