ПГ по Туризъм Д-р Васил Берон -

Професионална гимназия по туризъм Д-р Васил Берон съществува вече 48 години. Открита е през 1964 г. като Професионално-техническо училище, което обединява паралелките по обществено хранене с тогавашната търговска школа.
През годините от 1964 до 1993 училището расте и се развива.
От 1972 г. е Средно Професионално-техническо училище по обществено хранене (СПТУ по ОХ), от 1994 Средно професионално-техническо училище по ресторантьорство и туризъм (СПТУ по РТ), в 1999 прераства в Техникум по туризъм (ТТ), от 2003 година е Професионална гимназия.
За сравнение, започнало с прием в една единствена специалност, днес в училището се обучават над 650 ученика в 13 специалности от три големи направления – Производство на храни и напитки, Хотелиерство, ресторантьорство и кейтъринг, Продажби на едро и дребно.

Ключови думи

изучавана специалност Производство на храни и напитки

Професионална гимназия по туризъм Д-р Васил Берон

специалност ресторантьорство и кейтъринг

специалност Хотелиерство

Средно Професионално-техническо училище по обществено хранене