ПГ по транспорт гр. Бургас -

За ПГ ПО ТРАНСПОРТ – БУРГАС

pg_po_transport-burgas-pic1Училището се помещава в монолитна едноетажна сграда и разполага с 11 класни стаи и кабинети, 12 работилници и лаборатории. За провеждане на учебната и лабораторната практика училището разполага с много и разнообразни гаражни съоражения, учебно-технически средства, мултимедийна апаратура, леки и лекотоварни МПС.

Педагогически персонал

Обучението на учениците се осъществява от 37 учители, от които 29 са с висше образование.

Професии и специалности

PENTAX ImageУсловия на обучение – ПГ по транспорт предлага 4 и 5-годишен срок на обучение за ученици, завършили успешно основно образование или завършен седми клас пo следните професии и  специалности

 

– Експлоатация на автомобилния транспорт – 5 години
– Електрообзавеждане на транспортна техника – 5 години
– Техник на транспортна техника – 5 години
– Монтьор на транспортна техника – 4 години
– Пристанищна механизация – 4 години

Ключови думи

бургас

експлоатация на автомобилния транспорт

електрообзавеждане на транспортна техника

класни стаи и кабинети

монтьор на транспортна техника

пг по транспорт

пристанищна механизация

професии и специалности

работилници и лаборатории

техник на транспортна техника

учебна и лабораторната практика

учебно-технически средства

училище