ПГСАГ Ангел Попов -

Образованието и обучението в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов, гр. Велико Търново, е насочено към изграждане на знания, компетенции и умения чрез съвременни обучителни интерактивни методи. Ученето се подчинява на новите принципи, заложени от Европейската комисия по образование – да се учим да учим, да правим, да живеем в разбирателство с другите и да бъдем. Стремежът на гимназията е не само младите хора да са конкурентно способни на българския и на европейския трудов пазар, но и да са достойни граждани на българското общество.

Специалности

  • Строителство и архитектура – По тази специалност се подготвят специалисти, чиято дейност е свързана с инвестирането, проектирането, технологичното  ръководство, отчитането и контрола на строителството.
  • Транспортно строителство – По тази специалност се подготвят кадри, чиято дейност е свързана с проектирането на пътища, жп линии и съоръжения.
  • Геодезия – По тази специалност се подготвят кадри, чиято дейност е свързана с извършването на всички геодезични работи в строителството, трасиране на строителни обекти, направа на геодезични снимки и планове, съставяне на карти, изготвяне на кадастрални планове.
  • Водно строителство – По специалността се подготвят кадри, чиято дейност е свързана с проектирането, изпълнението и поддържането на водопроводните и канализационните системи на сгради и населени места, пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води, хидромелиоративни съоръжения и др.
  • Интериорен дизайн – По тази специалност се подготвят кадри, чиято дейност е свързана със самостоятелно решаване на функционалното обзавеждане на интериора и неговото естетическо оформяне.
  • Парково строителство – По специалността се подготвят кадри, чиято дейност е насочена към проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи, паркове и градини, озеленяване на цели населени места, отделни вилни парцели, вътрешно озеленяване и аранжиране на цветя в сгради и др.
  • Производство на мебели

Ключови думи

архитектура и геодезия Ангел Попов

обучение в Професионална гимназия по строителство

Професионална гимназия Ангел Попов

Професионална гимназия по строителство