Национална Търговско – Банкова гимназия -

  • бул. Витоша №91
  • +359 2 952 08 57

През 2013 година Националната търговско-банкова гимназия чества своя 100-годишен юбилей.

 

Тя е най-голямото училище в България, в което се обучават 1245 ученици, разпределени в 43 паралелки.

 

Държавен план-прием в Националната търговско-банкова гимназия за 2016 / 2017 година

 

Образуване на бала за кандидатстване

  • Утроената оценка от теста по математика;
  • Оценката  от теста по български език и литература;
  • Оценката по математика от удостоверението за седми клас;
  • Оценката по български език и литература от удостоверението за седми клас.

Ключови думи

банкова гимназия

професионални училища

търговско - банкова гимназия

училища

училища София