Агробизнесинформ АД -

За Частен професионален колеж София

Частен професионален колеж София е създаден със заповед на Министъра на образованието младежта и науката №РД–14-35/27.04.2006г. и РД-14-145/15.05.2008г. В колежа се обучават младежи по разнообразни актуални професии и специалности.

Обучение

4857 (2)

  • Предприемачество и мениджмънт – Фирмен мениджър
  • Организация и управление на хотелиерството- Хотелиер
  • Бизнесадминистрация
  • Организация на екскурзоводската дейност – Екскурзовод
  • Компютърна графика
  • Репортер и водещ на радиопредаване
  • Компютърни мрежи – Проектант
  • Репортер и водещ на телевизионно предаване

Преподаватели

В обучението участват хабилитирани преподаватели с богат академичен опит. Предлагат се утвърдени от лицензиращите държавни органи учебни програми, доказали своите стойности в практиката на европейското професионално образование и обучение. Колежа е член на Българската асоциация на частните училища от 05.07.2007г. Частен професионален колеж София активно сътрудничи и има подписани спогодби с: Нов български университет, Варненски свободен университет Черноризец Храбър и Висше училище по застраховане и финанси- София за продължаване на образованието на випускниците на колежа в бакалавърски програми на партньорските учебни заведения . Колежа обучава специалисти по договор с Министерството на отбраната и други министерства и ведомства. От 2008г. има и прием на обучаеми от други държави.

Ключови думи

бизнесадминистрация

водещ

компютърна графика

компютърни мрежи

предприемачество и мениджмънт

професионален колеж

радиопредаване

репортер

телевизионно предаване

управление на хотелиерството