138 СОУ Проф. Васил Златарски -

1928

Инсформация за 138 СОУ  Проф. Васил Златарски

  138 СОУ Проф. Васил Златарски – София е открито през учебната 1960/1961 година под името Юрий Гагарин. Като едно от първите средни училища в квартал Гео Милев, то бързо се разраства.

Днес то е общообразователно, профилирано – чуждоезиков профил. Смени на обучение: двусменен режим с начало на учебните занятия сутрин – 7:30 ч. и на обяд – 13:30.

Учебна база: училището е санирано по Европейски проект и разполага с модерна материална база, обновени кабинети по биология, физика и химия, фонетичeн кабинет, компютърни кабинети с нова модерна техника, всички класни стаи са оборудвани с мултимедийни проектори, кабинет за издаване на вестник, скуош зала.

Прием в 138 СОУ Проф. Васил Златарски

 

От 1 клас – пет паралелки с чужди езици английски като първи чужд език, втори чужд език – испански, френски, немски, руски и италиански.
  След 5 клас: паралелки с изучаване на математика – 7 часа; английски език – I чужд, II чужд език – 3часа седмично задължителноизбираема подготовка (ЗИП) по: немски език, френски език, испански език, руски език, китайски и японски език /ако изборът е за I чужд и ЗИП – 6,5 учебни часа седмично/.
След 7 клас: Една паралелка – Чуждоезиков профил с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език – немски език.

Една паралелка – Чуждоезиков профил с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език – испански език.
Една паралелка с интензивно изучаване на японски език с втори чужд език – английски.
Една паралелка с интензивно изучаване на китайски език с втори чужд английски.

138 СОУ Проф.Васил Златарски е Първото българско училище за културен диалог между изтока и запада.

Приемни изпити – тестове по български език и литература и математика, заложени като изпитни от МОМН.

Предлагани занимания, извън учебната програма 60 групи по интереси по Европейския проект УСПЕХ.

Ключови думи

гимназии

източни езици

СОУ

СОУ Проф. Васил Златарски

СОУ София

средни училища

средни училища София

чуждоезиково обучение

японски език