ПМГ Васил Друмев -

  • ул. Вела Благоева №10
  • +359 62 62 02 74; +359 62 62 95 06

Повече от три десетилетия Природо-математическа гимназия Васил Друмев дава своя положителен принос в сложния научен процес за разгръщане на човешкия интелект и неговото пълноценно творческо реализиране, в процеса на личностното изграждане. С високата общообразователна подготовка на учениците, със създадените благоприятни условия за усвояване на природо-математическите науки гимназията се утвърди като водещо учебно заведение не само във Великотърновска област, но и в страната.