МГ Константин Величков -

В момента в гимназията се обучават 725 ученици в 29 паралелки по следните профили:
1. Информатика, математика, английски език
2. Математика, информатика, английски език
3. Математика, география, немски език
4. Биология, химия, английски език
5. Информатика, география, немски език
6. Информационни технологии, география, немски език
7. Информационни технологии, математика, английски език
Обучението в Математическа гимназия е с продължителност 5 години.
При дипломирането си учениците получават и сертификат за компютърни умения.