Професионален домоуправител Едом -

1299

За нас

Професионален домоуправител „Едом“ е част от групата на „Евро 7“ ООД. Компанията е създадена преди няколко години от италиански предприемачи с цел проучване на индустриалната и търговска дейност в Източна Европа.
Услугата Професионалнен домоуправител компанията стартира през 2013 г. И в този случай използваме големия опит от Италия, в лицето на г-н Марио Понте, който повече от 20 години е изпълнявал длъжността Професионален домоуправител и от 30 години управлява компания, която се занимава с промишлена и домоупранителска поддръжка www.sim-italia.com

Благодарение на това сме способни на управляваме както административната така и техническата част, гарантирайки на притежателите и ползвателите на етажна собственост максимална надеждност и бързина,  при това при минимални разходи. Всъщност благодарение на значителния опит сме напълно способни да разберем механизмите, разходите, силните и слаби страни на доставчиците и следователно да гарантираме максимална икономия при възможното управление.
Нашето мото е:
Не предлагаме по-ниски цени, но предлагаме повече!

Услуги, предлагани от Едом

  • Организиране и провеждане на Общи събрания на Етажната собственост;
  • Протоколиране на събранието;
  • Организиране на изпълнението от решенията на Общото събрание;

Моят дом е моята крепост, а моята крепост има нужда от професионален домоуправител!

Местоположение