БГ Домоуправител /Китанов Съпорт Груп ЕООД/ -

БГ ДОМОУПРАВИТЕЛ предлага на Вашето внимание услугата “Професионален домоуправител”, включваща дейности и услуги по й във Вашия вход и прилежащите общи части.

Какво предлагаме?

  • водене на домовата книга, регистър на собствениците и др. изискуеми документи от Закона за етажната собственост;
  • организиране и провеждане на Общите събрания на собствениците и привеждане в действие на взетите решени;
  • управление на бюджета на входа, в т.ч. събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите и заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия, топлоенергия, вода и др.;
  • текуща поддръжка на чистотата в общите части;
  • снегопочистване;
  • технически мениджмънт, профилактика и поддръжка на системи и инсталации, проследяване на гаранциите;
  • отстраняване на повреди и възникнали аварии, подмяна на консумативи;
  • организиране на ремонтни дейности;
  • обезпаразитяване на общите части;
  • осигуряване на портиер и/или охрана.

Цени от 5.50 на апартамент!

Доверете се на нашите професионални домоуправители!
Ние правим живота по-лесен!

 

Ключови думи

поддръжка и обслужване на обща етажна собственост

поддръжка и почистване на входове

Професионален Домоуправител