Тера Вита ЕООД -

Тера Вита – 07 ЕООД

е разрастваща се посредническа фирма, чиято дейност е свързана с покупко-продажбата на обработваемите земеделски земи в България. По- конкретно става въпрос за земеделските земи в Северна България. Целта на фирма ТЕРА ВИТА – 07 ЕООД се състои в предоставяне на пълен набор от услуги, в т.ч. покупко-продажба на земеделска земя, отдаване на ниви /обработваема земеделска земя/ под наем или аренда, правни консултации отнасящи се за земеделска земя.
На нашите клиенти и партньори занимаващи се със земеделска земя, предлагаме актуални цени на пазара за земеделска земя, изготвяне на документи за покупко-продажба на земеделска земя, отдаване под аренда на обработваеми ниви (земеделска земя), безплатна правна консултация за земеделска земя, изготвяне на Договори за доброволна делба при наследствена земеделска земя, изготвяне на Нотариални актове за придобиване или даряване на земеделска земя.
Фирма ТЕРА ВИТА – 07 ЕООД организира покупко-продажбата на земеделска земя.
Фирма ТЕРА ВИТА – 07 ЕООД безплатно попълва необходимите документи за осъществяване на покупко-продажбата на земеделска земя необходими за изповядване на сделката при нотариуса.

Компанията е отворена за партньорство с агенции и инвеститори в страната.

Ключови думи

изкупуване на земеделска земя

обработваемите земеделски земи

отдаване под аренда на обработваеми ниви

покупко-продажба на земеделска земя