ЛОГОС -

ЛОГОС е водеща българска агенция за недвижими имоти

Създадена е през 1992 г. в гр. Варна от инж. Таня Антонова.

ЛОГОС притежава лиценз №45/1996 на Браншовата лицензионна комисия на НСНИ.

ЛОГОС е един от учредителите на FIABCI-България и е активен участник в асоциативния живот на професионалистите, участници на пазара на недвижими имоти.

ЛОГОС е член на

 • НСНИ – Национално сдружение недвижими имоти
 • NAR – Американска национална асоциация на посредниците с недвижими имоти
 • CEREAN – Централноевропейска мрежа на асоциациите за недвижима собственост
 • FIABCI – Международна федерация за недвижими имоти

ЛОГОС работи основно с недвижими имоти по Българското Черноморие. При проявен интерес от страна на клиенти към имоти в други райони, осигурява необходимата информация и професионално обслужване чрез своите партньори в страната.

УСЛУГИ

 • посредничество при покупко-продажби на недвижима собственост
 • посредничество при отдаване под наем на недвижима собственост
 • управление на недвижима собственост
 • анализ на пазара на недвижими имоти и мотивация на инвестиционните намерения на клиентите
 • консултации, свързани с тенденциите у развитието на пазара на недвижими имоти в България и възможността за възвръщаемост на инвестициите
 • изготвяне на лицензирани експертни оценки на недвижими имоти
 • интериорно проектиране – обзавеждане

Ключови думи

агенция за недвижими имоти

лицензирани експертни оценки

логос

посредничество при отдаване под наем на недвижима собственост

посредничество при покупко-продажби на недвижима собственост

управление на недвижима собственост