Корект 75 ЕООД -

Фирма КОРЕКТ с основен предмет на дейност – посредничество при търговия с недвижими имоти, консултации към инвестиционни проекти, лицензирани оценки на имоти.

УСЛУГИ

  • Рекламиране на имоти
  • Кредитен консултант
  • Правна консултация
  • Юридическа защита интересите на клиента при осъществяване на сделката
  • Проверка на тежести върху имоти
  • Проверка на имотите по документи до първи собственик
  • Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имот
  • Подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания
  • При изразено желание на клиента – участие на юрист в преговори

Ключови думи

консултации към инвестиционни проекти

корект

кредитен консултант

лицензирани оценки на имоти

наеми

оценки

покупки

покупко-продажба на имот

посредничество при търговия с недвижими имоти

правна консултация

предварителни договори

проверка на имотите по документи

проверка на тежести върху имоти

продажби

търсене и предлагане на недвижими имоти